Investice a správa nemovitostí

Pronájem nemovitosti je i o právních předpisech a zákonech.

Právní předpisy související s pronájmem

 Pronájem bytu upravuje řada právních předpisů. Přehled nejdůležitějších právních norem, které ovlivňují vztah pronajímatele a nájemce jsou:

Trhu s bydlením se týkají i další předpisy a zákony, například:

  •  VYHLÁŠKA č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Vyh­láška 373/2001 Sb.
  • Zákon o správních poplatcích, zákon o DPH, vyhláška o oceňování, vyh­láška o evidenci obyvatel, zákon o dani z příjmu, vyhláška o organizaci trhu s plynem, energetický zá­kon, zákon o odpadech, zákon o občanských průkazech, zákon o hospodaření energií, občanský soudní řád, vyhláška hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontrol, a další.
  • Novela Občanského zákoníku platná od roku 2014

 1. ledna 2014 vstupila v platnost novela Občanského zákoníku, která se dotýká také oblasti nájemního bydlení a vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem. Podrobnosti najdete na stránkách Občanského zákoníku ZDE.

Potřebujete poradit v tíživé situaci?

Dostali jste se do tíživé situace a nevíte si rady kudy kam?